Man en vrouw aan Zee

Welthuus: Innovatieve zorg doet leven.

Welthuus staat voor kwaliteit van leven. Ook van al die levens, waarin zorg een prominente rol speelt. Liefdevolle zorg met aandacht door zorgverleners aan kwetsbare mensen gegeven. Mensen die zo graag genieten van alles wat nog wel in hun vermogen ligt. Die zorg is aan verandering onderhevig. Wij zien dan graag een zorgketen, waarin alle schakels hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit van leven samen ter hand nemen.

Onze bijdrage

Vanuit onze schakel stellen wij innovatieve, op maat gesneden zorgtechniek ten dienste van dat maatschappelijk belang. Zorgtechniek die kwetsbare mensen bij voorkeur zo lang mogelijk thuis of anders in een zorginstelling de nodige veiligheid en zo gewenste vrijheid biedt. Zorgtechniek die zorgverleners alle ruimte geeft om er vol aandacht te zijn als het echt nodig is. Daarbij varen wij natuurlijk op ervaringen vanuit de praktijk aangedragen.

Positieve uitdaging

Alleen samen kunnen wij de kwaliteit van dienstverlening, het werkplezier van zorgverleners en leefcomfort van kwetsbare mensen verhogen. Door elkaar oprecht te horen, zien en respecteren, door met elkaar door een andere bril naar de zorg te kijken. Met alle schakels in de keten gaan wij graag de uitdaging aan om samen een maatschappij te creƫren, waarin ieders kwaliteit van leven bepalend is voor de best mogelijke invulling van onze zorg.

Onze samenwerkings partners