Project E-Nachtwacht

De overheid stimuleert ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen in een vertrouwde en veilige omgeving. Technologische hulpmiddelen kunnen daarbij helpen. Een voorbeeld is de bedmat voorzien van een sensor die middels drukverschillen absentie detecteert. De bedmat wordt gebruikt om vast te stellen wanneer de persoon het bed verlaat, bijvoorbeeld voor een toiletbezoek. Wanneer betreffende persoon niet binnen een vooraf ingestelde tijd terugkeert in bed verzendt de software van de bedmat een melding naar een meldkamer voor hulp en controle.

Samenwerking Cosetec en Stichting Welthuus

De bedmat heeft in huidige vorm enkele (praktische) tekortkomingen. Zo is deze onhandig, groot en lastig te gebruiken door het personeel en zijn de meldingen niet altijd accuraat. Bovendien werkt het niet onder antidecubitusmatrassen (tegen doorligplekken, zeer veel gebruikt in de zorg) en is het kwetsbaar voor beschadiging. Ook de gewenste hygiëne kan beter. Stichting Welthuus werkt samen met ICT bedrijf Cosetec om een bedsensor te ontwikkelen die deze tekortkomingen opheft. Wij verwachten dat de technische innovatie in 2021 gereed is voor gebruik.

Project E-Nachtwacht wordt medegefinancierd door SNN

Het onderzoek is medegefinancierd door Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).
SNN is een samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen. SNN stimuleert en faciliteert ambities gericht op de ontwikkeling van Noord-Nederland en het realiseren van maatschappelijke en economische impact in Noord-Nederland.

Stichting Welthuus

Stichting Welthuus, opgericht op 27 juli 2009, levert technische producten en diensten die het mogelijk maken dat ouderen en gehandicapten langer zelfstandig kunnen blijven functioneren in hun eigen woon- een leefomgeving. Stichting Welthuus biedt hiertoe informatie en advies ten aanzien van wonen, zorg en welzijn. De stichting beheert intellectueel eigendomsrecht dat mogelijk ontstaat tijdens de uitvoering van bovengenoemde activiteiten. 

Cosetec

Cosetec B.V., opgericht in april 2013, is actief in de ICT-branche en gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van hard- en software op het gebied van plaatsbepaling, fleetmanagment en remote sensoring.

Voor meer informatie klik hier: Cosetec

Dit project wordt mede gefinancierd door SNN.

Afgesloten project ZORAS

ZORAS Zorgomgeving Registratie- en Analysesysteem

De invloed van het binnenmilieu op de mens in de zorgomgeving

Er is een groeiend bewustzijn dat een gezonde werk- en leefomgeving een positief effect heeft op de gezondheid en het welbevinden van cliënten en zorgprofessionals. Een aangename en gezonde omgeving kan bijdragen aan het reduceren van fysieke klachten, gemoeds- en gedragsproblematiek, stress en het verlagen van de werkdruk bij mensen. 

Project ZORAS

Het onderzoek richtte zich specifiek op het binnenmilieu in verzorgingshuizen voor kwetsbare ouderen. Om de fysieke omgevingsvariabelen meetbaar te maken zijn door Stichting Welthuus sensoren ontwikkeld voor het real-time meten van de temperatuur, luchtvochtigheid en het CO2-gehalte. Het kwantitatieve onderzoek is aangevuld met een kwalitatief onderzoek. Doel van het project is een volledig registratie- en analysesysteem te ontwikkelen voor de zorgomgeving. Een systeem dat in staat is om actuele waarden van het binnenmilieu te meten en te analyseren en op grond daarvan zorgprofessionals te informeren.

Uit ons praktijkonderzoek bleek dat dat de gemeten fysieke omgevingswaarden bij diverse zorginstellingen binnen de ideale bandbreedte lagen gedurende de meetperiode. Ook de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek naar de sociale omgevingsfactoren geven vrijwel geen aanknopingspunten voor verandering. Dit impliceert dat er géén negatieve effecten van de kwaliteit van het binnenmilieu op het welbevinden van mensen kon worden aangetoond. Eventuele klachten van medewerkers of cliënten kunnen derhalve niet worden gerelateerd aan betreffende omgevingsvariabelen van het binnenmilieu bij de onderzochte zorgorganisaties.

Bent u geinteresseerd in dit onderzoek of wilt u (delen van) de inhoud en/of teksten gebruiken, neemt u dan contact met ons op. Het is niet toegestaan tekstuele inhoud te (her) gebruiken zonder schriftelijke toestemming.

Dit project werd mede gefinancierd door SNN.

Project E-Nachtwacht

De overheid stimuleert ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen in een vertrouwde en veilige omgeving. Technologische hulpmiddelen kunnen daarbij helpen. Een voorbeeld is de bedmat voorzien van een sensor die middels drukverschillen absentie detecteert. De bedmat wordt gebruikt om vast te stellen wanneer de persoon het bed verlaat, bijvoorbeeld voor een toiletbezoek. Wanneer betreffende persoon niet binnen een vooraf ingestelde tijd terugkeert in bed verzendt de software van de bedmat een melding naar een meldkamer voor hulp en controle.

Samenwerking Cosetec en Stichting Welthuus

De bedmat heeft in huidige vorm enkele (praktische) tekortkomingen. Zo is deze onhandig, groot en lastig te gebruiken door het personeel en zijn de meldingen niet altijd accuraat. Bovendien werkt het niet onder antidecubitusmatrassen (tegen doorligplekken, zeer veel gebruikt in de zorg) en is het kwetsbaar voor beschadiging. Ook de gewenste hygiëne kan beter. Stichting Welthuus werkt samen met ICT bedrijf Cosetec om een bedsensor te ontwikkelen die deze tekortkomingen opheft. Wij verwachten dat de technische innovatie in 2021 gereed is voor gebruik.

Project E-Nachtwacht wordt medegefinancierd door SNN

Het onderzoek is medegefinancierd door Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).
SNN is een samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen. SNN stimuleert en faciliteert ambities gericht op de ontwikkeling van Noord-Nederland en het realiseren van maatschappelijke en economische impact in Noord-Nederland.

Stichting Welthuus

Stichting Welthuus, opgericht op 27 juli 2009, levert technische producten en diensten die het mogelijk maken dat ouderen en gehandicapten langer zelfstandig kunnen blijven functioneren in hun eigen woon- een leefomgeving. Stichting Welthuus biedt hiertoe informatie en advies ten aanzien van wonen, zorg en welzijn. De stichting beheert intellectueel eigendomsrecht dat mogelijk ontstaat tijdens de uitvoering van bovengenoemde activiteiten. 

Cosetec

Cosetec B.V., opgericht in april 2013, is actief in de ICT-branche en gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van hard- en software op het gebied van plaatsbepaling, fleetmanagment en remote sensoring.

Voor meer informatie klik hier: Cosetec

Dit project wordt mede gefinancierd door SNN.

Afgesloten project ZORAS

ZORAS Zorgomgeving Registratie- en Analysesysteem

De invloed van het binnenmilieu op de mens in de zorgomgeving

Er is een groeiend bewustzijn dat een gezonde werk- en leefomgeving een positief effect heeft op de gezondheid en het welbevinden van cliënten en zorgprofessionals. Een aangename en gezonde omgeving kan bijdragen aan het reduceren van fysieke klachten, gemoeds- en gedragsproblematiek, stress en het verlagen van de werkdruk bij mensen. 

Project ZORAS

Het onderzoek richtte zich specifiek op het binnenmilieu in verzorgingshuizen voor kwetsbare ouderen. Om de fysieke omgevingsvariabelen meetbaar te maken zijn door Stichting Welthuus sensoren ontwikkeld voor het real-time meten van de temperatuur, luchtvochtigheid en het CO2-gehalte. Het kwantitatieve onderzoek is aangevuld met een kwalitatief onderzoek. Doel van het project is een volledig registratie- en analysesysteem te ontwikkelen voor de zorgomgeving. Een systeem dat in staat is om actuele waarden van het binnenmilieu te meten en te analyseren en op grond daarvan zorgprofessionals te informeren.

Uit ons praktijkonderzoek bleek dat dat de gemeten fysieke omgevingswaarden bij diverse zorginstellingen binnen de ideale bandbreedte lagen gedurende de meetperiode. Ook de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek naar de sociale omgevingsfactoren geven vrijwel geen aanknopingspunten voor verandering. Dit impliceert dat er géén negatieve effecten van de kwaliteit van het binnenmilieu op het welbevinden van mensen kon worden aangetoond. Eventuele klachten van medewerkers of cliënten kunnen derhalve niet worden gerelateerd aan betreffende omgevingsvariabelen van het binnenmilieu bij de onderzochte zorgorganisaties.

Bent u geinteresseerd in dit onderzoek of wilt u (delen van) de inhoud en/of teksten gebruiken, neemt u dan contact met ons op. Het is niet toegestaan tekstuele inhoud te (her) gebruiken zonder schriftelijke toestemming.

Dit project werd mede gefinancierd door SNN.

Project E-Nachtwacht

De overheid stimuleert ouderen om langer zelfstandig te blijven wonen in een vertrouwde en veilige omgeving. Technologische hulpmiddelen kunnen daarbij helpen. Een voorbeeld is de bedmat voorzien van een sensor die middels drukverschillen absentie detecteert. De bedmat wordt gebruikt om vast te stellen wanneer de persoon het bed verlaat, bijvoorbeeld voor een toiletbezoek. Wanneer betreffende persoon niet binnen een vooraf ingestelde tijd terugkeert in bed verzendt de software van de bedmat een melding naar een meldkamer voor hulp en controle.

Samenwerking Cosetec en Stichting Welthuus

De bedmat heeft in huidige vorm enkele (praktische) tekortkomingen. Zo is deze onhandig, groot en lastig te gebruiken door het personeel en zijn de meldingen niet altijd accuraat. Bovendien werkt het niet onder antidecubitusmatrassen (tegen doorligplekken, zeer veel gebruikt in de zorg) en is het kwetsbaar voor beschadiging. Ook de gewenste hygiëne kan beter. Stichting Welthuus werkt samen met ICT bedrijf Cosetec om een bedsensor te ontwikkelen die deze tekortkomingen opheft. Wij verwachten dat de technische innovatie in 2021 gereed is voor gebruik.

Project E-Nachtwacht wordt medegefinancierd door SNN

Het onderzoek is medegefinancierd door Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN).
SNN is een samenwerkingsverband van de drie noordelijke provincies en de gemeenten Groningen, Leeuwarden, Assen en Emmen. SNN stimuleert en faciliteert ambities gericht op de ontwikkeling van Noord-Nederland en het realiseren van maatschappelijke en economische impact in Noord-Nederland.

Stichting Welthuus

Stichting Welthuus, opgericht op 27 juli 2009, levert technische producten en diensten die het mogelijk maken dat ouderen en gehandicapten langer zelfstandig kunnen blijven functioneren in hun eigen woon- een leefomgeving. Stichting Welthuus biedt hiertoe informatie en advies ten aanzien van wonen, zorg en welzijn. De stichting beheert intellectueel eigendomsrecht dat mogelijk ontstaat tijdens de uitvoering van bovengenoemde activiteiten. 

Cosetec

Cosetec B.V., opgericht in april 2013, is actief in de ICT-branche en gespecialiseerd in het ontwikkelen en produceren van hard- en software op het gebied van plaatsbepaling, fleetmanagment en remote sensoring.

Voor meer informatie klik hier: Cosetec

Dit project wordt mede gefinancierd door SNN.

Afgesloten project ZORAS

ZORAS Zorgomgeving Registratie- en Analysesysteem

De invloed van het binnenmilieu op de mens in de zorgomgeving

Er is een groeiend bewustzijn dat een gezonde werk- en leefomgeving een positief effect heeft op de gezondheid en het welbevinden van cliënten en zorgprofessionals. Een aangename en gezonde omgeving kan bijdragen aan het reduceren van fysieke klachten, gemoeds- en gedragsproblematiek, stress en het verlagen van de werkdruk bij mensen. 

Project ZORAS

Het onderzoek richtte zich specifiek op het binnenmilieu in verzorgingshuizen voor kwetsbare ouderen. Om de fysieke omgevingsvariabelen meetbaar te maken zijn door Stichting Welthuus sensoren ontwikkeld voor het real-time meten van de temperatuur, luchtvochtigheid en het CO2-gehalte. Het kwantitatieve onderzoek is aangevuld met een kwalitatief onderzoek. Doel van het project is een volledig registratie- en analysesysteem te ontwikkelen voor de zorgomgeving. Een systeem dat in staat is om actuele waarden van het binnenmilieu te meten en te analyseren en op grond daarvan zorgprofessionals te informeren.

Uit ons praktijkonderzoek bleek dat dat de gemeten fysieke omgevingswaarden bij diverse zorginstellingen binnen de ideale bandbreedte lagen gedurende de meetperiode. Ook de uitkomsten van het kwalitatieve onderzoek naar de sociale omgevingsfactoren geven vrijwel geen aanknopingspunten voor verandering. Dit impliceert dat er géén negatieve effecten van de kwaliteit van het binnenmilieu op het welbevinden van mensen kon worden aangetoond. Eventuele klachten van medewerkers of cliënten kunnen derhalve niet worden gerelateerd aan betreffende omgevingsvariabelen van het binnenmilieu bij de onderzochte zorgorganisaties.

Bent u geinteresseerd in dit onderzoek of wilt u (delen van) de inhoud en/of teksten gebruiken, neemt u dan contact met ons op. Het is niet toegestaan tekstuele inhoud te (her) gebruiken zonder schriftelijke toestemming.

Dit project werd mede gefinancierd door SNN.